måndag till Torshälla 24 mil
Håkan körde som en pil
man känner sig säker o trygg
i bussen här bakom Håkans rygg
sen till Nynäshamn det bar
och hem det inte är långt kvar
ibland det kan tyckas
hur kan Ni lyckas
TACK Dagmar o Eric för i år
det är återigen bara POSITIVA spår.